Вимоги до дипломної роботи 2023

Дипломна робота є важливим елементом освітнього процесу у багатьох університетах, і є основним критерієм оцінки студента під час його навчання. Тому вимоги до неї зазвичай дуже суворі. Основні вимоги, які пред'являються до дипломної роботи, можуть варіюватися в залежності від університету і конкретної програми, але у цілому є деякі загальні вимоги, які можна охарактеризувати як:

 1. Тематичне співпадання: дипломна робота має бути пов'язана з тематикою, яку студент вивчав на протязі свого навчання, і повинна представляти самостійну наукову роботу, яка додає знання до сучасного стану питання.

 2. Оригінальність: дипломна робота має бути самостійною роботою студента і не повинна є копій чи переказом інших джерел. Вона має включати оригінальний аналіз і об'єктивний висновок, а також не має порушувати авторські права інших людей.

 3. Розмір: дипломна робота має бути адекватною по розміру до теми та обсягу матеріалу, який був вивчений студентом. Зазвичай розмір дипломної роботи визначається університетом, і може бути від 50 до 100 сторінок.

 4. Структура: дипломна робота має мати структуру, що відповідає стандартам наукового дослідження. Зазвичай це включає у себе вступ, літературний огляд, методологію, результати, обговорення і висновки. Також дипломна робота повинна містити список використаних джерел та заявлення про дослідницьку етику.

 5. Якість: дипломна робота має бути написана науковим стилем і за стандартами наукового письма. Вона повинна бути грамотно структурована, мати логічну й цілісну аргументацію, а також бути без орфографічних і стилістичних помилок.

У деяких випадках університети можуть вимагати від студентів визначений рівень результатів тестування або навчання перед приступанням до написання дипломної роботи. Також можуть бути вимагання щодо форматування та цитування, які повинні бути дотримувані студентом.

І ще одна важлива вимога, яку слід врахувати при написанні дипломної роботи — це вимога наукового цитування. Це означає, що при написанні роботи студент повинен використовувати інформацію із зазначених джерел і цитувати їх відповідно до вимог стилю, який визначений університетом. Це дозволяє підтвердити авторські права інших авторів і запобігти плагіату.

Окрім основних вимог, які були описані вище, є ще деякі детальніші вимоги, які можуть бути пред'явлені до дипломної роботи:

 • Наукова цілісність: дипломна робота має бути повним й цілісним дослідженням, яке вирішує поставлену задачу і дає висновки, які можуть бути застосовані в практиці.

 • Об'єктивність: дипломна робота повинна бути написана об'єктивно і без ухилення від фактів. Вона має бути базувана на реальних даних та доказах, а не на суб'єктивних враженнях чи передбаченнях.

 • Організація: дипломна робота має бути організована так, щоб читач міг зрозуміти її структуру і логіку. Вона має мати чіткі розділи і підрозділи, а також індекс та зміст, щоб зробити її більш читабельною і зрозумілою. Також важливо враховувати форматування роботи — це може включати у себе вибір шрифту, розміру тексту, відступів та інших елементів, які впливають на читабельність роботи.

 • Висновки: дипломна робота повинна містити висновки, які є логічними і об'єктивними, і базуються на результатах дослідження. Висновки повинні бути підтверджені даними і фактами, і мають бути релевантними до поставленої задачі.

 • Реферативність: дипломна робота має бути реферативною, тобто мати велику кількість посилань на інші наукові роботи та джерела. Це дозволяє підтвердити авторські права інших авторів і показує, що студент дослідив широкий спектр літератури і використав різноманітні джерела при написанні своєї роботи.

 • Актуальність: дипломна робота має бути актуальною і відповідати поточним стандартам та тенденціям в своїй області. Вона має бути написана на основі сучасних досліджень та принципів, і мати враження, що студент розуміє те, що він пише.

І ще одна важлива вимога, яку слід врахувати при написанні дипломної роботи — це вимога оригінальності. Університети часто вимагають, щоб студенти написали роботу, яка є оригінальною і не копіює інші роботи. Це означає, що студент повинен представити свою унікальну ідею та підходи, і не копіювати інформацію із інших джерел без цитування. Оригінальність роботи може бути перевірена за допомогою антиплагіатного пошуку, тому студенту слід уважно дотримуватися вимог цитування.

Антиплагіат — це використання чужих ідей чи тексту без посилання на джерело. Це може бути плагіат, якщо текст цитується без посилання на джерело, або параплагіат, якщо текст переписується з джерела, але в ньому використовуються синоніми чи словниковий переклад.

Університети часто використовують спеціальні програми антиплагіату, щоб перевірити роботи студентів на наявність плагіату чи параплагіату. Такі програми порівнюють текст роботи з іншими джерелами, щоб виявити схожість. Якщо рівень схожості перевищує встановлений поріг, то роботу можуть відправити на перевірку.

Некоторі університети використовують також плагіатосканери, які працюють на основі онлайн-баз даних робіт, щоб виявити похожі роботи. Студенти також можуть запускати свою роботу через такі плагіатосканери перед написанням, щоб перевірити, чи не є її текст забагато схожим на інші роботи.

Зауваження: написання плагіату чи параплагіату є неприпустимим за усіх обставин і може призвести до серйозних наслідків, таких як відрахування з університету чи негативне впливання на репутацію. Рекомендується уважно цитувати всі використані джерела і строго дотримуватися правил цитування, щоб уникнути проблем з антиплагіатом. Якщо у вас є які-небудь сумніви щодо того, чи потрібно цитувати джерело, слід звернутися до вашого викладача або до спеціалізованих ресурсів, щоб отримати рекомендації.

Однією з найбільш популярних систем антиплагіату є Turnitin. Це онлайн-платформа, яка допомагає виявити плагіат і параплагіат у студентських роботах, а також надає інструменти для поліпшення цитування та написання. Інші популярні системи антиплагіату також є Ephorus та PlagScan. Цей перелік не є повним, і існує багато інших систем, які також можуть бути використані для перевірки робіт на антиплагіат. У будь-якому випадку, незалежно від того, яку систему антиплагіату ви використовуєте, важливо пам'ятати, що найкращий спосіб уникнути проблем з антиплагіатом — це строге цитування і посилання на всі використані джерела.

Ось список деяких систем антиплагіату, які можуть бути використані для перевірки робіт студентів:

 • Turnitin
 • Ephorus
 • PlagScan
 • Grammarly
 • WriteCheck
 • Unicheck
 • Copyscape
 • Viper
 • JPlag

Зауважте, що цей список не є повним і існує багато інших систем антиплагіату, які можуть бути використані. Незалежно від того, яку систему ви використовуєте, важливо пам'ятати, що найкращий спосіб уникнути проблем з антиплагіатом — це строге цитування і посилання на всі використані джерела. Якщо у вас є які-небудь сумніви щодо того, чи потрібно цитувати джерело, слід звернутися до вашого викладача або до спеціалізованих ресурсів, щоб отримати рекомендації.

 

Для написання дипломної роботи має бути використаний стандартний шрифт, такий як Times New Roman, Arial чи Calibri. Розмір шрифту має бути 14 пт, 1,5 відступ. Вирівнювання тексту має бути по лівому краю. Деякі університети мають свої специфічні вимоги щодо форматування, так що слід перевірити у вашого викладача чи ректорату, чи є у вашого університету які-небудь особливі вимоги.

Заголовки мають бути розрізнені від тексту і мають бути виділені жирним шрифтом. Нумерація сторінок має бути вказана у нижньому кутку сторінки. В дипломній роботі також має бути вказана кількість використаних сторінок та список використаних джерел. Список використаних джерел має бути наведений в алфавітному порядку. Рекомендується також вказати номери сторінок, на яких знаходяться цитати чи інші джерела. Загальна структура дипломної роботи має включати наступні розділи: анотація, вступ, мета та завдання, теоретичну частину, методологію, аналіз та інтерпретацію даних, висновки та перспективи, список використаних джерел та додатки (якщо є). Інші вимоги щодо форматування можуть бути різними в залежності від університету, кафедри та спеціальності. Іноді вимоги також можуть залежати від типу дипломної роботи (наприклад, бакалаврська робота, магістерська робота чи докторська дисертація). Рекомендується отримати уточнення щодо вимог у вашого викладача чи ректорату, щоб ви могли виконати все необхідне і запобігти можливим проблемам із форматуванням. Зауважте, що в деяких випадках вимоги щодо форматування можуть бути різними в залежності від того, чи виконуєте ви дипломну роботу на українській чи російській мові. Якщо у вас є які-небудь сумніви щодо форматування, рекомендується звернутися до вашого викладача чи ректорату за додатковою інформацією. 

Догори