Політика конфіденційності

Справжнім я на виконання вимог ЗУ Про захист персональних даних зі змінами 2022 рік №2297-VI від 01.06.2010, редакція від 13.02.2022 (зі змінами та доповненнями) вільно, своєю волею та у своїх інтересах даю свою згоду фріланс біржі Diplom.UA (далі – Компанія), на обробку своїх персональних даних, зазначених при надсиланні повідомлень через сайт https://diplom.ua (далі – Сайт) та/або залишення заявки на отримання пропозиції шляхом заповнення веб-форми на Сайті, спрямовується (заповнена) з використанням Сайту.

Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що стосується мене як суб'єкта персональних даних, у тому числі (далі – персональні дані):

 • прізвище;
 • ім'я;
 • особистий e-mail та інша інформація, що надається мною на адресу Компанії під час заповнення веб-форм на Сайті;
 • джерело заходу на Сайт та інформація пошукового чи рекламного запиту; дані про пристрій користувача (серед яких дозвіл, версія та інші атрибути, що характеризують пристрій користувача);
 • кліки користувача, перегляди сторінок, заповнення полів, покази та перегляди банерів та відео;
 • дані, що характеризують аудиторні сегменти;
 • параметри сесії; дані про час відвідин;
 • ідентифікатор користувача, що зберігається у cookie;
 • Загальна інформація про мене.

Я висловлюю згоду та дозволяю Компанії об'єднувати персональні дані в інформаційну систему персональних даних та обробляти мої персональні дані за допомогою засобів автоматизації або без використання засобів автоматизації, у тому числі з використанням інтернет-сервісів Google Analytics, Метрика, а також за допомогою інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Компанії.

Я повідомлений(а) і згоден (згодна), що робота з інформаційними системами персональних даних здійснюється Компанією за алгоритмом, зазначеним у пункті 2 цієї Згоди. Засоби обробки, що використовуються, включаючи, але не обмежуючись: автоматична звірка поштових кодів з базою кодів, автоматична перевірка написання назв вулиць, населених пунктів, автоматична перевірка дійсності VIN, уточнення даних зі мною (за допомогою поштового зв'язку, електронної пошти, телефонного зв'язку (включаючи мобільний зв'язок) ), мережі Інтернет), сегментація інформаційної бази за заданими критеріями, періодичні контакти зі мною за допомогою телефонного зв'язку (включаючи мобільний зв'язок), за допомогою електронної пошти чи мережі Інтернет.

Цим я повідомлений Компанією, що користувачами персональних даних є працівники Компанії (а також особи, залучені на умовах цивільно-правового договору).

Я ознайомлений(а), що: ця згода на обробку моїх персональних даних надається до моменту досягнення цілей обробки персональних даних і може бути відкликана шляхом надсилання електронної заяви на адресу електронної пошти: hello@diplom.ua. Датою відкликання вважається день, наступний за днем відправки Компанії електронної заяви про відкликання згоди на обробку персональних даних на електронну адресу: hello@diplom.ua маю право на доступ до своїх персональних даних, вимагати уточнення (оновлення, зміна) моїх персональних даних, а також видалення та знищення моїх персональних даних у разі їх обробки Компанією, що порушують мої законні права та інтереси, законодавство України.

Я зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних, відомостей про мене негайно повідомляти Компанію з наданням документів, що підтверджують.

Ця Згода визнається мною, Компанією моєю письмовою згодою на обробку моїх персональних даних, даним згідно з ЗУ Про захист персональних даних зі змінами 2022 №2297-VI від 01.06.2010, редакція від 13.02.2022.

Цією Згодою я підтверджую, що є суб'єктом наданих персональних даних, персональні дані надані мною особисто, а також підтверджую достовірність, повноту, точність даних, надані персональні дані не порушують чинного законодавства України, законні права та інтереси третіх осіб.

Я усвідомлюю, що направлення повідомлень на адресу Компанії та/або залишення заявки на отримання пропозиції через передбачені для цього веб-форми на Сайті означає мою письмову згоду з умовами, описаними в цій Згоді, а також чинним Положенням про конфіденційність: https:// diplom.ua/agreement.html.

Ця згода набирає чинності з моменту мого переходу на Сайт і діє до досягнення цілей обробки персональних даних або до моменту відкликання мною згоди на обробку персональних даних залежно від того, який із зазначених юридичних фактів настане раніше. Справжнім визнаю та підтверджую, що з правами та обов'язками відповідно до ЗУ Про захист персональних даних зі змінами 2022 року №2297-VI від 01.06.2010.

Компанія може в будь-який момент без попереднього повідомлення змінювати, доповнювати або оновлювати текст цієї Згоди в тій чи іншій частині. У тому випадку, якщо в цю Згоду буде внесено суттєві зміни, така Згода підлягає розміщенню на Сайті, а відповідні зміни набирають чинності протягом 20 робочих днів з моменту офіційної публікації нової редакції Згоди на Сайті. Якщо протягом цих 20 робочих днів мною у письмовій формі не буде заявлено про відмову від прийняття змін, то це означає висловлення згоди на обробку персональних даних у порядку, передбаченому новою редакцією Згоди. Зобов'язуюсь регулярно переглядати текст цієї Згоди та перевіряти наявність/відсутність змін Згоди та дати набрання чинності такими змінами.

Я згоден (згодна) з тим, що в рамках обробки персональних даних Компанія має право здійснювати збір, запис, систематизацію, накопичення, аналіз, використання, вилучення, поширення, передачу третім особам (включаючи, але не обмежуючись: організаціям власникам-серверів; організаціям, надають послуги з здійснення дзвінків, смс - розсилок, будь-яких інших видів розсилок та повідомлень, організаціям, що надають послуги з проведення різних опитувань та досліджень, пов'язаних з послугами Компанії), отримання, обробка, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), знеособлення, блокування видалення, знищення моїх персональних даних шляхом ведення баз даних автоматизованим, механічним, ручним способом з метою:

 • надання релевантної рекламної інформації та оптимізації реклами;
 • проведення опитувань та досліджень, спрямованих на виявлення задоволеності/невдоволення Користувача, постійного вдосконалення рівня послуг, що надаються;
 • інформування мене про пропоновані Компанією продукти/послуги, що проводяться заходами; технічної підтримки при обробці інформації, документації та персональних даних з використанням засобів автоматизації та без такого використання;
 • надання Відвідувачам додаткової інформації, що індивідуально запитується, щодо інформації, розміщеної на сторінках Сайту;
 • забезпечення дотримання законів та інших нормативних правових актів у сфері персональних даних;
 • розгляду Компанією питання прийому мене працювати.

Догори